परीक्षण साधन

डालियान परीक्षण स्टेशन
कठोरता परीक्षण
आवाज र कम्पन परीक्षण
दवाव गेज
पीटी परीक्षण 
शेन्याang परीक्षण स्टेशन
शिजियाजुआang्ग परीक्षण स्टेस्टेशन
स्पेक्ट्रोमिटर
टेम्प्रेचर टेस्ट
अल्ट्रासोनिक दोष पत्ता लगाउने
XRF स्पेक्ट्रोमिटर
थ्रीडी स्क्यानर